NTP-RHTP-B-M-16-0001
2016.03.01. - 2017.06.30. között valósult meg a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központban a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő finanszírozásában a „Komplex, zenei tehetséggondozó program hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak” címet viselő tehetséggondozó programunk.
A pályázati program célja a Magyarországon, továbbá a szomszéd országok magyarlakta területein élő, zeneileg kiemelten tehetséges, roma származású és/vagy hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok felkutatása, számukra tehetséggondozó program megvalósítása, továbbá a program személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

A komplex képzés a direkt zenei elemek mellett tartalmazott képesség- és személyiségfejlesztő, felzárkóztató és rekreációs modulokat. A program célja volt, hogy hidat képezve a diák tehetsége és az iskolai elvárások között, megteremtse a sikeres továbbtanulás feltételeit.

Programunk központi eleme a zenei tehetséggondozás volt. A diákok szükségleteire reagáló, igény- és képességfelmérésen alapuló, elsősorban oktatási, szociális, kulturális tevékenységeket kínáltunk és személyiségfejlesztést végeztünk.
Ennek megvalósításában az önsegítő szemléletű kortárs-közösség volt segítségünkre, melyet elsősorban a pedagógusok, mentorok és segítő szakemberek (többségükben roma származásúak), valamint a szülők mellett önkéntesek, gyakornokok és zenei segítőként visszahívásra kerülő végzett tanítványaink jelentik.
A programunkban tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határoztuk meg az egyénre szabott fejlesztési tervet, így minden egyes diák önálló képzési programban részesült, mely megfelel egyéni szintjének. Ez a fejlesztési terv hozzájárult motivációjuk fenntartásához, hiszen nem támasztott feléjük elérhetetlennek tűnő elvárásokat s így fejlődésük önmagukra nézve is tudatosítható volt.

A program rövid távú célja volt, hogy az intenzív zenei és készségfejlesztés hatására a diákok elköteleződjenek a továbbtanulás vagy a minőségi (zenei) szakképzés mellett, és megszerezhessék az intézményi követelmények teljesítéséhez szükséges tudást, motivációt, képességeket és szükség esetén egyéb támogatást.

A pályázati program ideje alatt a fiatal tehetségek összesen 15 héten keresztül voltak részesei a Központ és a Program által nyújtott lehetőségeknek. Az év fennmaradó részében mentorainknak köszönhetően – akik nem csak zenei életútjukat követték, de kapcsolatot tartottak a tanáraikkal és a gyerekek családjával - fejlődésüket folyamatosan kísértük, támogattuk.

Az elmúlt projektidőszak eredményei:

80 végzett diák
4 kurzus (két tavaszi, egy nyári és egy őszi)
több mint 30 közép- és felsőfokú oktatásban továbbtanuló diák, közülük 9 diák a zeneakadémián folytatja útját
2 nagysikerű zárókoncert a MOM Kulturális Központban
2 fellépés a kapolcsi Művészetek Völgyében
4 fellépés nyilvános nagykoncertjeinken felsőörsi központunkban
Komplex, zenei tehetséggondozó program hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak
Támogassa a tehetséget, diákjainkat!
Együtt a zene is jobban szól
A befolyt összegeket diákjaink képzésére, utazására, élelmezésére, hangszereik javíttatására fordítjuk.
Támogatom!