2019. június 1.
2018.05.31. - 2019.05.31. között valósult meg "A zene felemel" - Snétberger Zenei Tehetség Program
A zene felemel - Snétberger Zenei Tehetség Program
"A zene felemel" - Snétberger Zenei Tehetség Program

NTP-KTK-M-18-A-0001

2018.06.01. - 2019.05.31. között valósult meg a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központban a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő finanszírozásában "A zene felemel" - Snétberger Zenei Tehetség Program címet viselő tehetséggondozó programunk.
A pályázati program célja a Magyarországon, továbbá a szomszéd országok magyarlakta területein élő, zeneileg kiemelten tehetséges, roma származású és/vagy hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok felkutatása, számukra tehetséggondozó program megvalósítása, továbbá a program személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

Programunk központi eleme a zenei tehetséggondozás volt, ami egyszerre töltötte be cél és eszköz szerepét. A diákok szükségleteire reagáló, igény- és képességfelmérésen alapuló, elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális tevékenységeket kínáltunk és személyiségfejlesztést nyújtottunk diákjaink számára. Ebben az önsegítő szemléletű kortárs-közösséget hívtuk segítségül, mely közösséget elsősorban a roma és nem roma művészek, pedagógusok, mentorok és segítő szakemberek jelentették.

A programunkban a tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határoztuk meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szüksége az egyes diákoknak, így tulajdonképpen minden egyes diák önálló programot jelentett a projekten belül.
A program rövid távú célja az volt, hogy az intenzív zenei és készségfejlesztés hatására a diákok elköteleződjenek a továbbtanulás, vagy a minőségi (zenei) szakképzés mellett, és megszerezhessék az intézményi követelmények teljesítéséhez szükséges motivációt, képességeket és szükség esetén egyéb támogatást.

A már korábban felsorolt tevékenységek mellett ki kell emelni mind a diákokat, mind a diákok szüleit célcsoportnak tekintő mentorrendszert: a mentorok a családi támogató háttér kialakításával és megerősítésével (folyamatos telefonos rendelkezésre állás, szülői klubok, családlátogatások) elősegítik a diákok fejlődését.

A program központjában a zenei fejlesztés áll, ezt jól mutatják a program eredményei is. A programban résztvevők közül több diák nyert felvételt valamilyen zenei intézménybe, többen indultak rangosabb versenyeken – ahol mind szép eredményt értek el. Kiemelkedő a Jean Sibelius Nemzetközi Hangszerversenyen szerzett 1. díj Finnországban. Több nagyszabású koncerten is részt vettek a fiatalok, többek között a Művészetek Völgyében, a Sziget Fesztiválon, a Bazilikában, a Várkert Bazárban, a berlini Collegium Hungaricumban, a Vigadóban, Spanyolországban a királyi család előtt, Portugáliában a Terras sem Sombra fesztiválon.

A 2018/2019-as program a tervezetthez hasonlóan nyári, őszi és tavaszi kurzusból állt. Mindegyik kurzuson megvalósult tevékenységek: egyéni hangszeres órák, csoportos elméleti órák, zenekari próbák, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, rekreációs és szabadidős programok, szülői klubok, nyílt napok, mentorral való egyéni és csoportos beszélgetések. Folytattuk az Alexander órákat és a Kovács módszert is. A kurzusokon és azon kívül számos fellépési lehetőséggel élhettek tehetségeink. Az egyéni órák jól tervezettek voltak, a diákokkal és a tanárokkal való folyamatos kommunikáció eredményeképpen azonnal be tudtunk avatkozni (pl. tanár-diák csere), ha pl. a zenei kompetenciákban előre nem látható problémákat tapasztaltunk. Nagyobb hangsúlyt kaptak a diákok óralátogatásai is, így a többség a kötelezőnél több órán vett részt.
A csoportos elméleti órákat a korábbiaknál interaktívabban valósították meg tanáraink: videók, okostelefonos applikációk és közös zenélések révén színesebbé, élménydúsabbá váltak ezen órák.
Mind az elméleti, mind az egyéni órák eredménye, hogy az “évfolyam” több diákja nyert felvételt az általa választott középfokú intézménybe, melyek szinte kivétel nélkül zenei képzéssel foglalkoznak.
Szintén részben a programnak is köszönhető, hogy 9 diák sikerrel pályázott a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra. Mindannyian olyan zenei tehetségek, akik versenyeredményeik alapján hosszútávon elkötelezettek a zene iránt.
A nyári, őszi és tavaszi zárókoncerten minden diák összesen több mint 50 zenemű által a felsőörsi koncertteremben mutatta meg tehetségét. Ezek között egyéni fellépők, jazz zenekarok és klasszikus kamarák is helyet kaptak.
A diákok a program kapcsán kb. 30 meghívásos vagy a kedvezményezett által szervezett rendezvényen léptek fel.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy munkánk elismeréseként 2019 májusában a Spanyol Roma Kulturális Intézet díját megkaphattuk (Nuevos Creadores), mely jól mutatja tevékenységünk eredményességét és programunk egyediségét.

Videók
Multimédia
Szeretne informálódni?
Iratkozzon fel hírlevelünkre.