2018. június 8.
2017.05.01. - 2018.05.31. között valósult meg „A zene felemel! – Komplex zenei tehetségprogram”.
A zene felemel! – Komplex zenei tehetségprogram
A zene felemel! – Komplex zenei tehetségprogram

NTP-KTK-M-17-A-0001

2017.05.01. - 2018.05.31. között valósult meg a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központban a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő finanszírozásában „A zene felemel! – Komplex zenei tehetségprogram” címet viselő tehetséggondozó programunk.
A pályázati program célja a Magyarországon, továbbá a szomszéd országok magyarlakta területein élő, zeneileg kiemelten tehetséges, roma származású és/vagy hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok felkutatása, számukra tehetséggondozó program megvalósítása, továbbá a program személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése.

A komplex képzés a zenei elemek (egyéni, zenekari és csoportos elméleti órák) mellett tartalmazott képesség- és személyiségfejlesztő, felzárkóztató és rekreációs modulokat. A diákok szükségleteire reagáló, igény- és képességfelmérésen alapuló tevékenységeket kínáltunk és személyiségfejlesztést végeztünk. Ennek megvalósításában az önsegítő szemléletű kortárs-közösség volt segítségünkre, melyet elsősorban a pedagógusok, mentorok és segítő szakemberek (többségükben roma származásúak), valamint a szülők mellett önkéntesek, gyakornokok és zenei segítőként visszahívásra kerülő végzett tanítványaink jelentették.

A programunkban tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határoztuk meg az egyénre szabott fejlesztési terveket és ennek mentén dolgoztuk ki a diákok egyedi képzési programját. A fejlesztési terv hozzájárult a résztvevők motivációjának fenntartásához, reális célok és a hozzávezető lépések meghatározásával. Az egyéni fejlesztési tervek és a kurzus végi szöveges egyéni értékelések segítették a diákokat abban, hogy fejlődésüket önmaguk számára is tudatosítsák.

A program rövid távú célja volt, hogy az intenzív zenei és készségfejlesztés hatására a diákok elköteleződjenek a továbbtanulás, a minőségi (zenei) szakképzés mellett, és megszerezhessék az intézményi követelmények teljesítéséhez szükséges tudást, motivációt, képességeket és szükség
esetén egyéb támogatást.


A pályázati program ideje alatt a fiatal tehetségek összesen 12 héten keresztül voltak részesei a felsőörsi Központ által nyújtott lehetőségeknek. Az év fennmaradó részében mentoraink nem csak zenei életútjukat követték, de kapcsolatot tartottak a diákok tanáraival és családjával, fejlődésüket folyamatosan kísértük, támogattuk az egyéni fejlesztési terv mentén. Az elmúlt projektidőszakban nagy hangsúlyt fektettünk a diákok szakmai gyakorlatát képező fellépések szervezésére, mind saját alkalmakat teremtve, mind felkéréseknek eleget téve. Ennek köszönhetően diákjaink több hazai és nemzetközi koncerten is sikert arattak, öregbítve ezzel a Snétberger Program s vele együtt a Program megvalósulását támogató Nemzeti Tehetség Program hírét.

Az elmúlt projektidőszak eredményei a teljesség igénye nélkül:

60 végzett diák
3 kurzus, összesen 12 tanítási héten (egy nyári, egy őszi, és egy tavaszi)
számos közép- és felsőfokú oktatásban továbbtanuló diák
1 nagysikerű zárókoncert a MOM Kulturális Központban
2 fellépés a kapolcsi Művészetek Völgyében
1 nagysikerű fellépés a Savaria fesztiválon és a Kobuci kertben
Nemzetközi fellépések Brüsszelben, Berlinben és Eisenstadt-ban
3 fellépés nyilvános nagykoncertjeinken felsőörsi központunkban

Felvételi eredmények: 2017-ben 4 diákunkat a Zeneakadémiára, míg egy diákunkat a Berni Művészetek Egyetemére vettek fel.

Éves mentori szolgáltatásunk révén egyfelől a diákok kellő motivációt és támogatást kapnak ahhoz, hogy tehetségsegítő programunk teljes idejében részt vegyenek. Egyéni fejlesztési terv keretében személyre szabott fejlesztési programot biztosítunk számukra. Másrészt normál iskolai tanulmányaikat támogatjuk, elősegítjük tanulmányi eredményük javítását, szinten tartását, a közoktatási rendszerben való bennmaradásukat. Harmadrészt gyakorlati lehetőségeket kínálunk számukra: oktatásban, technikai teendők ellátásában való részvétel és fellépések alkalmával.

A diákok mentorhoz való besorolásakor a területi elvet vettük figyelembe, így kaphattak növendékeink leggyorsabb módon személyes támogatást mentoruktól. Különösen sokat jelentett ez a Nyírségben és Ukrajnában élő diákjaink számára, valamint budapesti tanulmányaikat kezdő kollégista diákjainknak.

A nyári kurzust követően iskolaváltásban működtek közre mentoraink 3 diák esetében. Közülük 2 fő konzervatóriumba került.

Mentoraink közreműködésével készültek a diákok pályázatai a Nemzeti Fiatal Tehetség Ösztöndíjasa Program keretében, amelyben 27 diákunk nyert támogatást. A pályázat megvalósítását, a támogatással való elszámolást szintén mentoraink segítik.

Ugyanilyen hangsúlyos szerepet kap programunkban a kortárssegítés, a peer learning. A Zeneakadémián tanuló diákjaink tanárként, zenei segítőként vesznek részt programunkban. Emellett bevezettük a páros szolfézsgyakorlást, amelynek keretében a fiatalok kizárólag a tudásszint alapján alakítanak párokat (korra való tekintet nélkül). A konzervatóriumba járó diákok pedig társaikkal foglalkoznak – a gitár, a vonós kamarazene és az ének területén.

Nemzetközi workshopot tartott több elismert művésztanár kurzusaink idején: Ermanno Signorelli olasz gitárművész, David Friedman Németországban élő vibrafonművész, a Berlini Jazz Institute alapítója, Phil Donkin angol bőgős, és Alfred Berg osztrák operaénekes. Alfred Berg, Ermanno Signorelli és David Friedmann önkéntes munkájukkal támogatták az alapítvány tevékenységét. Közülük is kiemelkedik Ermanno Signorelli, aki egy egész héten keresztül tanította a diákokat, valamint Alfred Berg, aki a nyár után ősszel, sőt 2018 tavasszal is folytatta klasszikus énekes diákunk oktatását külön díjazás nélkül.

A diákoknak lehetőségük volt a zenei képzés mellett más foglalkozásokon is részt venni. Több olyan szervezet volt a vendégünk, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az oktatáshoz. Így a Bankárképző hallgatói tartottak workshopot a diákok számára, a Nyíregyházi Egyetem hallgatói pedig szakmai gyakorlatuk keretében önismereti foglalkozásokkal segítették a mentori munkát. A Szimfónia program diákjai is látogatást tettek a nyári kurzuson, illetve vietnami vendéghallgatók vettek részt nyári kurzusunk programjában.

A tanév folyamán a technikusi feladatok ellátásában az Oktopus Multimédia Intézettel működtünk együtt. Bemutatkoztunk a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetség konferenciáján, valamint részesei voltunk a Komárom-Esztergom Megyei ifjúsági szakemberek tanulmányútjának.

A koncertek teszik lehetővé diákjaink számára, hogy a gyakorlatban alkalmazzák az elsajátított elméleti ismereteket. E fellépések egyben a központ, a program, az alapítvány ismertségét is elősegítették mind az állami, mind az üzleti szférában. Jelentősebb helyszínek: MOMKult, Művészetek Völgye – Kapolcs, Kobuci kert, Vigadó – Budapest, Szombathely – Savaria Fesztivál, Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet megnyitója – Berlin, Brüsszel, Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottsága Roma Platform.
Tevékenységünkről, eredményeinkről mind a hazai, mind nemzetközi médiumok számos alkalommal beszámoltak. Kopp Krisztina rendező 50 perces dokumentumfilmet forgatott iskolánkról a Magyar Filmalap támogatásával. A filmet 2017 áprilisában mutatta be és tűzte több ízben műsorra a Duna Tv, a HírTv és az M5.
Videók
Multimédia
Szeretne informálódni?
Iratkozzon fel hírlevelünkre.